URSZULA NAWROT

BIO

AArtystka, aktorka, reżyserka, fotografka, mgr Stosunków Międzynarodowych.

Osoba wymykająca się konwencjom. Nie kroczy utartymi ścieżkami, poszukuje swoich własnych.

Ma odwagę żyć po swojemu.

Od dzieciństwa związana ze sztuką najpierw tańcem, potem teatrem. Równolegle studiuje Politologię na Uniwersytecie Wrocławskim potem Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas. W trakcie studiów otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji oraz stypendium w prestiżowej Sciences-Po w Paryżu. W 2007 roku uzyskuje Dyplom Magistra Stosunków Międzynarodowych. W 2010 roku kończy Warszawską Szkołę Filmową oraz otrzymuje Dyplom Aktorski ZASP. W latach 2010-2011 jest słuchaczką studium dramatopisarstwa w Laboratorium Dramatu w Warszawie. Występuje na deskach  Teatru  Praga, w filmie i telewizji. Po kilku latach pracy na scenie i planie filmowym, powraca do sztuk wizualnych – głównie fotografii. Od  2013 r. publikuje i wystawia swoje zdjęcia  zdobywając uznanie i  nagrody (m.in. specjalna nagroda Unicef, Brązowy Medal na XI Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko". Publikacje w  prestiżowym "Photographize" Nowy Jork, "Photography Mothly" Londyn, wystawa Vision Center w Cork w Irlandii). Na zaproszenie prof. Leszka Mądzika wykonuje zdjęcia promujące jego spektakl Czas Kobiety z A.M. Jopek (plakat, billboardy, katalog). W 2014 roku zakłada firmę producencką COPALFILM dla realizacji własnych projektów artystycznych. Decyduje się na realizację kina autorskiego, w którym łączy wszystkie swoje pasje: film, taniec, wyrafinowanie obrazu, psychologię. W filmie UMBRA, debiucie reżyserskim z 2015 r., skupia się na temacie przeżyć kobiety molestowanej seksualnie w dzieciństwie. Jego narracja opiera się na metaforze i symbolice obrazu. Jest nie tylko reżyserką i producentką, ale także autorką scenariusza oraz koncepcji plastycznej filmu.

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Artystów Scen Polskich.

Zainteresowania:

Psychologia: wczesna trauma, psychoanaliza jungowska, archetypowy system samoochrony psychiki.

URSZULA NAWROT

„Twórczość oznacza przyzwolenie sobie na popełnianie błędów. Sztuka, to wiedzieć, przy których z nich pozostać” (Scott Adams). 

Nie oznacza to pójścia na żywioł i improwizację, bez uprzednich długotrwałych przygotowań, ale świadome podejmowanie ryzyka przy wyborze artystycznych rozwiązań.

URSZULA NAWROT I MAREK HOMONCIK

PARA TANECZNA MIĘDZYNARODOWEJ MISTRZOWSKIEJ KLASY "S"

 UMBRA / SHADOW / ECLIPSE OF THE MOON 

ART / NARRATIVE FICTION / EXPERIMENTAL / AUTEUR CINEMA / 30 min / POLAND / 2015

DIRECTOR : URSZULA NAWROT

CAST : LESZEK BZDYL, URSZULA NAWROT, MICHALINA WISNIEWSKA

PRODUCED BY : COPALFILM URSZULA NAWROT

CO-PRODUCED BY : TVP S.A., MAGIC PRODUCTION